Verduurzamen gaat binnenkort van vrijblijvend naar verplicht (impactverslaglegging CSRD). Toch zou het jammer zijn als het bij jullie organisatie een moetje wordt. Benader het als een kans die je kunt benutten samen met jouw collega’s en kies voor een serieuze strategische aanpak.  

Niemand kan meer om verduurzamen heen, zeker niet in de zorg waar allerlei schaarste-issues spelen. De meeste bestuurders willen maar wat graag. Toch vinden ze het lastig om te starten. Dat is goed te begrijpen. Duurzaamheid is een integraal denken en doen: het gaat over alle aspecten van de organisatie. Waar begin je? Naast integraal is het ook radicaal. Het vraagt om fundamentele veranderingen (denk aan circulariteit).

Groene koers kiezen

Succesvol verduurzamen begint bij erkennen dat je het er niet bij kunt doen. Het vraagt om andere opvattingen over wat de organisatie belangrijk vindt. De top van de organisatie moet gedrag vertonen dat daarbij past, zoals zuinig omgaan met middelen en mensen. Ook zullen jullie duidelijke strategische duurzame doelen moeten stellen. Hoe jullie die halen is aan de mensen in de organisatie. Het is essentieel dat zij werkelijk de ruimte en tijd krijgen om de gewenste veranderingen vorm te geven en door te voeren. Zeker voor het veranderen van werkprocessen moet je veel mensen mee krijgen, in diverse lagen van de organisatie en vaak ook daarbuiten.

In kaart brengen

Voordat je start met het uitzetten van je groene koers is het verstandig om te peilen wat er in jullie organisatie leeft. Waar zit de energie? Waar liggen de kansen? Welke aanpak past bij jullie organisatie? Groene Koers kan jullie met interviews en zelf ontwikkelde tools helpen dat in kaart te brengen. Wij overzien duurzaamheid als integraal thema en kunnen je helpen om het verder te brengen.

Wil je ook jullie kansen in kaart brengen? Wij staan je graag terzijde!

Maak een afspraak