De man achter Groene Koers

Om de aarde leefbaar te houden, moeten we zuiniger omgaan met de natuur, onze hulpbronnen en elkaar. We ontkomen daarbij niet aan het volledig opnieuw ontwerpen van onze werk- en leefwijzen. Dat duurzame redesign is een immense, intrigerende opgave.

Al meer dan vijftien jaar vertel ik verhalen over verduurzamen en ontwikkel strategische publicaties voor vooraanstaande klanten uit het bedrijfsleven en het publieke domein. In die jaren heb ik honderden bestuurders en ondernemers geïnterviewd. Het zwaartepunt is de laatste jaren verschoven naar de zorg. Door mijn werk voor zorgaanbieders en -vakbladen ken ik de sector zeer goed en weet welke beweging nodig is.

In 2022 heb ik (samen met Cathy van Beek) Heel de Zorg geschreven. Dit is een gids over het verduurzamen van de zorg aan de hand van verhalen van groene pioniers. Na publicatie en lezingen over het boek ontdekte ik dat ik meer wil dan inspireren alleen.

Met mijn organisatie Groene Koers ondersteun ik nu zorgorganisaties bij het ontsluiten en versterken van hun duurzame DNA. Ik help ze te detecteren waar hun krachten en kansen liggen. Kan ik jou hierbij ook terzijde staan?

> Graag een afspraak

Duurzaam DNA-detective

Om de aarde leefbaar te houden, moeten we zuiniger omgaan met de natuur, onze hulpbronnen en elkaar. We ontkomen daarbij niet aan het volledig opnieuw ontwerpen van onze werk- en leefwijzen. Dat duurzame redesign is een immense, intrigerende opgave.

Al vijftien jaar vertel ik verhalen over verduurzamen en ontwikkel strategische publicaties rond dit thema. In die jaren heb ik honderden bestuurders en ondernemers geïnterviewd. Het zwaartepunt lag bij de zorg. Door mijn werk voor zorgaanbieders en -vakbladen ken ik de sector zeer goed en weet welke beweging nodig is.

In 2022 heb ik (samen met Cathy van Beek) Heel de Zorg geschreven. Dit is een gids over het verduurzamen van de zorg, aan de hand van verhalen van groene pioniers. Na publicatie ontdekte ik, tijdens lezingen, dat ik meer wil en kan dan inspireren alleen.

Met mijn organisatie Groene Koers ondersteun ik nu zorgorganisaties bij het ontsluiten en versterken van hun duurzame DNA. Ik help ze te detecteren waar hun krachten en kansen liggen. Kan ik jou hierbij ook terzijde staan?

> Graag een afspraak