In 2005 kuste Jan Terlouw iets in mij wakker. In een tijd dat dit nog zeker geen gemeengoed was, vertelde hij – tijdens een door mij opgetekende dialoog met Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft – over de schadelijke gevolgen van het opstoken van fossiele brandstoffen. “Dat kun je niet zomaar straffeloos doen. Kijk maar naar de orkaan Katrina. Ik ben ervan overtuigd dat zulk soort natuurverschijnselen worden veroorzaakt door klimaatverandering. We gaan de komende jaren nog veel meer van deze rampen zien.”

Kracht van de zon

Terlouw was destijds minder pessimistisch over de veranderbereidheid van de mens dan ’t Hooft. Hij vertelde over de ongelooflijke kracht van de zon en de mogelijkheid om die energie te oogsten. Vanaf dat moment heb ik niet meer getwijfeld over de noodzaak van een duurzame transitie en was ik optimistisch over het oplossend vermogen van de mens.

Groene zorg-festival

Op zaterdag  mocht ik samen met Cathy van Beek (mede-auteur van ons duurzame zorg-boek Heel de Zorg) mijn grote inspiratiebron opnieuw ontmoeten. Tijdens het hoopgevende Groene Zorg-festival van de Groene Zorg Alliantie vertelde hij nog maar weer eens het verhaal van de kracht van de zon en de vindingrijkheid van de mens die de aarde kan redden. “Als we mensen via de bloedvaten kunnen opereren, dan is dit een peulenschil.”

Onverbeterlijk optimisme

Zijn verhaal ademde nog steeds een onverbeterlijk optimisme. Maar hij waarschuwde tegelijk dat de ernst van de huidige situatie nog steeds niet bij iedereen doordringt. “Dit is een grotere crisis dan er ooit is geweest. Een mondiale crisis. De mens heeft nog nooit in zo’n groot gevaar vertoefd. We hebben allemaal een taak om te zorgen dat medemensen in beweging komen zodat wel tot ze doordringt hoe ernstig het is.”

Ecologica

Een bijzondere rol hierin hebben zorgprofessionals. Zij zien de gevolgen van klimaatverandering en het teruglopen van de biodiversiteit het eerst. Zij zullen, net als ouders hun kinderen en religies hun gelovigen, het verhaal over de noodzaak van verandering moeten vertellen. Bovendien moet het bij beslissingen in de zorg logisch worden (Terlouw had het over ecologica) om moeder aarde te betrekken. Door te kiezen voor duurzame energie en gezonde voeding kan de sector hierin vooropgaan. Terlouw: “De zorg is een enorme sector en een voorbeeld van medemenselijkheid.” #duurzamezorg