Voor een duurzame toekomst zijn veel en fundamentele veranderingen nodig. Dat geldt zeker in de zorgsector met alle schaarste-issues die daar spelen. Voorwaarde voor succes is dat duidelijk is waarom de veranderingen noodzakelijk zijn en dat collega’s die zelf ook morgen vormgeven. Dat vraagt veel communicatie over en weer.

Verduurzamen is een abstract begrip. Toch hebben de meeste mensen daar best een beeld bij. Ze weten vaak wel dat het te maken heeft met het terugbrengen van afval, het schoner maken van de leefomgeving en het zuiniger omgaan met energie en grondstoffen. Dat ze zo meestal ook bijdragen aan het behoud van toegankelijkheid en kwaliteit van zorg zit meestal minder tussen de oren.

Je wilt dat zoveel mogelijk mensen in de organisatie het nut van de veranderingen inzien. Om het nieuwe te omarmen moeten ze ervan overtuigd zijn dat dit het goede is om te doen. Ook moet voor hen duidelijk zijn dat de organisatie het nut er zelf net zo goed van inziet. Dat merken ze bijvoorbeeld aan de waardering die een bijdrage aan de verandering oplevert.

Best practices delen

De beste manier om mensen mee te krijgen is ze de verandering mee te laten vormgeven. Als je collega’s de kans geeft om hun werk(-omgeving) te verbeteren boor je energie aan. Dat zie je helemaal als organisaties de duurzame lat hoog leggen: het duurzaamste zorgpad, het groenste verpleeghuis of een van de eerste circulaire zorggebouwen. Zo kun je mensen echt mobiliseren.

Eigenlijk alle bij de organisatie betrokkenen – medewerkers, cliënten/patiënten, verwanten, leveranciers – kunnen een bijdrage leveren. Iedereen denkt graag mee over hoe het zuiniger of gezonder kan. Een deel weet goed hoe dat in de praktijk kan. Een deel heeft hierbij impulsen nodig. Dit kan bijvoorbeeld door best practices van pioniers binnen of buiten de organisatie te delen.

Lezingen en publicaties

Wij staan u graag terzijde bij het uitdragen van het waarom en hoe van verduurzamen. Dat doen wij door u te ondersteunen bij uw communicatie, lezingen te geven of publicaties te maken. De vorm kan variëren, maar belangrijk is dat de boodschap binnenkomt en beklijft. Daar zorgen wij voor!

Graag een afspraak